Indtast beskrivelse ...skønne Laurids
Velkommen til børnehuset

Bøgeskovens Børnehus i Bjerringbro er en integret instituion med børn fra 0-6 år. Vi er en institution som har fuldkostordning, hvilket betyder at børnene for mad hele dagen. 

Vi har en vuggestue gruppe som er normeret til 30 børn. De er fordelt på to basisgrupper med 15 i hver.

Børnehaven er inddelt med 4 basisgrupper med ca. 3o børn i hver. En af basis grupperne er en udegruppe, der 4 gange ugentlig går ud af huset.

Instituionen bruger de omgivelser som vi bor tæt på. Eksempelvis Bøgeskoven og byen.

Omkring institutionen har vi en stor ny lækker legeplads, som vi dagligt anvender. Vi har to bålsteder hvor det ene er overdækket, som børnene ofte bruger som madpakkehus.

Vi har i institutionen fokus på, at alle børn trives og er en del af et børnefællesskab.

Velkomstfolder - Se under Om instituionen